15e editie, 5 juni 2021

Terug naar de deelnemerslijst…

Bison Futé

Het kleinkoor Bison Futé bestaat uit 12 mannen die allen lid zijn van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor (KHM). Het zijn zangers die naast het grote koor nèt iets meer willen. We zingen dan ook repertoire dat enigszins afwijkt van het KHM-repertoire. Wat geldt voor het grote koor, geldt ook voor Bison Futé, n.l. een repertoire met een grote variëteit. Mooie klassieke stukken worden afgewisseld met luchtige en vlotte nummers, zoals 4-stemmige bewerkingen van hits uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ook bewerkingen van moderne popsongs worden niet uit de weg gegaan. Het voordeel hiervan is dat voor elk optreden wordt bekeken wat de voorkeur is van het te verwachten publiek. Bison Futé staat onder leiding van Jeffrey Bokma. Jeffrey dirigeert naast Bison Futé ook nog Vrouwenkoor Typisch en zanggroep All Flavours. Jeffrey geeft zangles en begeleidt kleine vocale ensembles en maakt arrangementen voor zijn koren.
genre: Barbershop
website: Bison Futé