15e editie, 5 juni 2021

Terug naar de deelnemerslijst…

Christelijk Mannenkoor Hengelo

Het Christelijk Mannenkoor Hengelo bestaat 43 jaar, telt 37 koorleden en staat onder leiding van Anneke van Wassenhove. Het repertoire bestaat uit zowel geestelijke als algemene liederen. Het koor organiseert eigen concerten en/of neemt deel aan andere concerten en verleent ook medewerking aan kerkdiensten. Jaarlijks zijn er optredens in het ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuis. Onze repetities zijn op iedere maandag van half acht tot half tien. Deze repetities vinden plaats in de kerkzaal van de Ontmoetingscentrum 't Venster aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo.
genre: Religieus
website: Christelijk Mannenkoor Hengelo