15e editie, 11 juni 2022

Spelregels

Aanmelden

 1. Bij aankomst dient de contactpersoon van het koor zich te melden in hal van de Schouwburg Hengelo. Daar heeft de organisatie haar informatiebalie.
 2. Bij de informatiebalie ontvangt de contactpersoon de laatste instructies, eventuele wijzigingen van het optreedschema en een tas met daarin een plattegrond en buttons voor de koorleden.
 3. De Amusing-Hengelo button dient duidelijk zichtbaar door ieder koorlid te worden gedragen. Daarmee laat je zien dat je deelnemer bent.
 4. Wees op tijd anders mis je je eerste optreden.

Optreden

 1. Het is belangrijk dat je met je koor op het juiste moment het juiste podium op en afgaat. Bijvoorbeeld: optreedtijd van 11.30- 12.00. Dit betekent dat je om 11.30 het podium op mag en om 12.00 moet je het podium verlaten hebben. De opvolgende groep gaat om 12.00 het podium op. Uitlopen van het programma is vanwege het grote aantal koren niet mogelijk.
 2. Een half uur optreden betekent daarom 20 tot 25 minuten zingtijd, afhankelijk van de snelheid waarmee een koor het podium op en af kan gaan.
 3. Te laat beginnen (maakt niet uit om welke reden) gaat alleen van jullie eigen tijd af.
 4. Meld je voor een optreden bij elk podium even bij de podiumwacht zodat bekend is dat jullie er zijn.
 5. De podiumwacht heeft de regie en is de baas over het podium. De aanwijzingen van deze dienen altijd opgevolgd te worden. Zij zijn herkenbaar aan hun gele Amusing Hengelo T-shirt.
 6. Zonder zichtbare Amusing Hengelo button kan je als koor de toegang geweigerd worden op binnen en buiten podia.
 7. Bij het betreden van binnenlocaties dient men zich zo stil mogelijk te gedragen. Let op dichtklappen van deuren!
 8. Spontaan optreden juichen wij erg toe: zolang andere optredens hier niet door worden verstoord.

Techniek / instrumenten

 1. Handig is, als je optreedt met MP3 / MD / CD een eigen speler mee te nemen zodat je zeker weet dat de muziek foutloos afgespeeld kan worden en niet wordt geweigerd door de apparatuur.
 2. Wees zuinig op de door de organisatie beschikbaar gestelde apparatuur.
 3. Er worden geen piano’s en drumstellen gewisseld op de podia, wel gitaar, keyboard en bekkens indien nodig.

Algemeen

 1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade, ontvreemding van persoonlijke eigendommen of apparatuur.
 2. Eventueel tijdens het festival gemaakt beeld- en geluidmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor PR-doeleinden voor het festival. Door deelname aan het festival ga je akkoord met het verspreiden hiervan.
 3. De gehele dag is geheel voor eigen risico van het koor en haar leden.
 4. Bij eventuele onenigheid ligt de eindbeslissing altijd bij de organisatie.
 5. Bij afmelding vindt geen restitutie van het deelnamegeld plaats.
 6. Bij koren die aangeven maar een (klein) deel van de dag aanwezig te kunnen zijn, kan de organisatie het aantal optredens niet garanderen.
 7. Houd je aan de geldende fatsoensnormen! Maak er een leuke dag van voor jou en de toeschouwers, laat zien hoe leuk zingen is.
 8. Respecteer elkaars optredens en geef je collega’s een hard applaus: iedereen doet zijn best!
 9. Er zijn geen goede en slechte zangers deze dag, alleen maar mensen die hun best doen en plezier in zingen hebben!