13e editie, 2 juni 2018

FAQ

De meest gestelde vragen met de antwoorden zijn hieronder aangegeven. Klik op “meer info” om het volledige antwoord te lezen. Mocht jouw vraag hier niet tussen zitten, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

1. Wanneer en hoe kunnen we ons opgeven?

Zie de aanmeldpagina. Opgeven kan tot/met 31 maart 2018.

2. Wat staat er op een podium en wat zijn de deelnamekosten?

Let op: Het type podium is alleen van belang voor de hoeveelheid techniek die op een podium aanwezig is en heeft NIETS te maken met de omvang van een podium.

Het basisbedrag voor inschrijving is:

tot en met 20 personen                € 50,00

21 – 50 personen                             € 75,00

meer dan 50 personen                 € 100,00

Daar bovenop komt een toeslag per podiumsoort van:

Podium A            € –

Podium B            € 25,00

Podium C            € 50,00

Podium D            € 75,00

PODIA
A B C D
Lessenaar 1 2 2 2
Digitale piano met kruk x x x
Drums incl. bekkens x
(Spreek)microfoon + versterker x
Zangmicrofoons 6 6
Koorversterking x x
Gitaarversterker 2
Basversterker 1
Mengpaneel x x
Aansluiting MD/MP3 x x
Monitoren x x
Speakers x x


3. Waar moeten we het deelnamegeld naar overmaken?

Stichting Vocale Promotie, Hengelo
IBAN = NL22 RABO 0125 8939 22
BIC= RABONL2U
Graag o.v.v. koornaam en plaatsnaam

4. Hoe vaak en hoe lang mogen we optreden?

  • Minimaal 2 optredens per koor. Een optreden duurt 25 minuten. We rekenen 5 minuten voor op- en afgaan van podium
  • Elk koor wordt in ieder geval één keer binnen en één keer buiten ingedeeld.

Het podium is dus max. 30 minuten beschikbaar. Let dus goed op het schema! Het is belangrijk dat je met je koor op het juiste moment het juiste podium op- en afgaat. Bijvoorbeeld: optreedtijd van 11.30- 12.00. Dit betekent dat je om 11.30 het podium op mag en om 12.00 moet je het podium hebben verlaten. De opvolgende groep gaat om 12.00 het podium op. Uitlopen van het programma is vanwege het grote aantal koren niet mogelijk.

5. Kunnen we voorkeur opgeven om op een bepaald podium op te treden?

Nee. Er zijn koren die graag in een kerk willen zingen, of in het theater, of buiten op een groot podium, of op dat kleine podium in dat leuke straatje. Met bijna 100 koren en 20 podia is de planning nogal complex. Bij de planning moet rekening worden gehouden met de grootte van het koor/podium, de voorzieningen (instrumenten, versterking), dirigenten of  begeleiders die met meerdere koren komen, mensen die in verschillende koren zingen, etc. Een planning maken waarbij de optredens van elk koor mooi verspreid over de dag plaatsvinden,  zonder gaten in het schema en zonder dat mensen hoeven te rennen, is een complexe klus dat enige tijd kost. Elke persoonlijke wens van een koor maakt dit proces nog ingewikkelder.

6. Kunnen we ook alleen binnen optreden?

In principe niet. Onze stichting heet Stichting Vocale Promotie en ons doel is juist het promoten van de zang, ook bij mensen die nooit naar een koor zouden gaan luisteren. Zij worden door de buitenoptredens geconfronteerd met de koren. Er is bij ons festival geen wedstrijdelement. Zingen is leuk, samen zingen nog veel leuker. Er naar kijken is leuk en er naar luisteren ook. Iedere zanggroep heeft tenminste één keer buiten en één keer binnen een optreden.

7. Wat voor piano kunnen we verwachten?

Op de podia met een piano zal een versterkte piano staan met 88 toetsen en voetpedaal. Over het algemeen zijn dit digitale piano’s, in een enkel geval zal op een binnenpodium een akoestische piano staan. Indien jullie groep een keyboard nodig heeft dienen jullie dit zelf mee te nemen.

8. Kunnen we ons eigen drumstel meenemen?

Nee. Voor het wisselen van een (geheel) drumstel is geen tijd.

9. Moeten we eigen gitaren meenemen?

Ja. Als jullie in de band gitaren nodig hebben, dienen jullie deze zelf mee te nemen. Op een D-podium D zijn gitaarversterkers aanwezig.

10. Kunnen we met MP3 / MD / CD optreden?

Ja, maar alleen op een C- of een D-podium (hier is een mengpaneel aanwezig) Zorg voor eigen apparatuur.
Als je optreedt met MP3 / MD / CD een eigen speler meenemen zodat je zeker weet dat de muziek foutloos afgespeeld kan worden en niet wordt geweigerd door de apparatuur.

11. Wanneer krijgen we het optreedschema?

De planning wordt in april/mei gemaakt. Het is een enorm puzzelwerk! In de loop van mei krijgen alle contactpersonen van de deelnemende koren per e-mail bericht en wordt het programma op de website gepubliceerd.

12. Waar kunnen we in de buurt overnachten?

Er zijn enkele hotels en bed & breakfasts in Hengelo en omgeving. Zie daarvoor de reguliere boeking-sites.

13. We melden ons af of komen niet opdagen; wat zijn de gevolgen?

Indien een koor zich aangemeld heeft en vóór 1 februari annuleert, dan heeft het koor recht op volledige teruggave van het inschrijfgeld. Indien een koor annuleert na 1 februari heeft het recht op teruggave van de podiumtoeslag. Teruggave van inschrijvingsgeld vindt niet plaats omdat er in dat stadium al kosten gemaakt zijn.

Bij annulering na 31 maart vindt geen teruggave meer plaats. De organisatie plant haar uitgaven op basis van het aantal ingeschreven en betalende koren.