x

Vul jouw zoekopdracht hieronder in en doorzoek de website

Spelregels

Aanmelden op de festivaldag

 1. Bij aankomst meldt de contactpersoon van het koor zich bij de ‘korenbalie’ in de hal van de Schouwburg Hengelo. We hebben daar een informatiebalie, speciaal voor de koren en een algemene informatiebalie.
 2. Bij de ‘korenbalie’ ontvangt de contactpersoon en geeft de laatste instructies, eventuele wijzigingen van het optreedschema en een tas met daarin een plattegrond en de buttons voor de koorleden.
 3. Elk koorlid en de dirigent en de musici dragen de Amusing-Hengelo button duidelijk zichtbaar. Daarmee laat je zien dat je deelnemer bent.
 4. Zorg dat je op tijd bent. Mis de Sing-inn en je eerste optreden niet.

Optreden

 1. Het is belangrijk dat je met je koor op de juiste tijd het juiste podium opkomt en afgaat. Bijvoorbeeld: optreedtijd van 11.30- 12.00. Dit betekent dat je om 11.30 het podium op mag en om 12.00 moet je het podium hebben verlaten. Het volgende koor/zangroep gaat om 12.00 het podium op. Volg de instructies van de podiumwacht. Deze vrijwilliger is herkenbaar aan het Amusing-Hengelo-hesje. Uitlopen van het programma moeten we voorkomen.
 2. Een half uur optreden betekent daarom 20 tot 25 minuten tijd om te zingen, afhankelijk van de snelheid waarmee een koor het podium op en af kan gaan.
 3. Te laat beginnen (maakt niet uit om welke reden) gaat alleen van jullie eigen tijd af.
 4. Meld je voor een optreden bij elk podium bij de podiumwacht zodat bekend is dat jullie er zijn.
 5. De podiumwacht heeft de regie en is de baas over het podium. De aanwijzingen van de podiumwacht moeten altijd opgevolgd te worden. Zij zijn herkenbaar aan hun gele Amusing-Hengelo-hesje.
 6. Zonder zichtbare Amusing-Hengelo button kan je als koor de toegang geweigerd worden op jouw podium.
 7. Bij binnenkomst in een binnenlocaties houdt de totale groep zich zo stil mogelijk; stoor het optredende koor en luisterende publiek niet. Let op dichtklappen van deuren!
 8. Spontaan optreden juichen wij erg toe: zolang andere optredens hier niet door worden verstoord.

Techniek / instrumenten

 1. Handig is, als je optreedt met MP3 / MD / CD een eigen speler mee te nemen zodat je zeker weet dat de muziek foutloos afgespeeld kan worden en niet wordt geweigerd door de apparatuur.
 2. Wees zuinig op de door de organisatie beschikbaar gestelde apparatuur.
 3. Er worden geen piano’s en drumstellen gewisseld op de podia, wel gitaar, keyboard en bekkens, als dt echt nodig is.

Algemeen

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, ontvreemding van persoonlijke eigendommen of apparatuur.
 2. Eventueel tijdens het festival gemaakt beeld- en geluidmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor PR-doeleinden voor het festival. Door deelname aan het festival ga je akkoord met het verspreiden hiervan.
 3. Deelname aan het festival is geheel voor eigen risico van het koor en haar leden.
 4. Bij eventuele onenigheid ligt de eindbeslissing altijd bij de organisatie.
 5. Bij afmelding vindt geen restitutie plaats van het deelnamegeld.
 6. Bij koren die aangeven maar een (klein) deel van de dag aanwezig te kunnen zijn, kan de organisatie het aantal optredens niet garanderen.
 7. Houd je aan de geldende fatsoensnormen! Maak er een leuke dag van voor jou en de toeschouwers, laat zien hoe leuk zingen is.
 8. Respecteer elkaars optredens en geef je collega’s een hard applaus: iedereen doet zijn best!
 9. Er zijn geen goede en slechte zangers deze dag, alle deelnemers doen hun best en hebben plezier in zingen!