Stichting Vocale Promotie

De Stichting Vocale Promotie is in 2005 opgericht door Niek Kottink en Rob Peters van het a-cappella quintet Amusing. Momenteel bestaat het bestuur uit: Pauline Paalman (voorzitter), Anja Meijnders (secretaris), Jasper Meere (penningmeester), aangevuld met de werkgroepleden Kitty ter Braak, Anneke Kuipers, Henriette Constandse en Henk Bos. De organisatie wordt ondersteund door de webmaster Robin Elfrink.

Pauline

Liefde voor muziek en zingen heb ik al jaren. Niet zozeer in het zelf beoefenen, maar des te meer om er naar te kijken en luisteren. Organiseren vind ik erg leuk om te doen en met name voor festiviteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn. Al sinds de 2e editie van Amusing heb ik als vrijwilliger mijn steentje bij gedragen. Sinds begin 2013 maak ik deel uit van de organisatie en probeer, zo breed mogelijk, me in te zetten voor een goed verloop van dit spektakel, maar ook voor het behoud van het Korenfestival Amusing Hengelo.

Anja

Al vanaf mijn 9de jaar zing ik in een koor en heb inmiddels vele genres gehad. Nu ben ik een enthousiaste sopraan van POPenzo, het leukste vrouwenpopkoor in Hengelo. Als luisteraar en deelnemer betrokken geweest bij Amusing wil ik me graag inzetten voor het behoud van dit spektakel. Wetende wat er allemaal kan spelen bij het organiseren van grote evenementen, kan ik als secretaresse van de organisatie zo mijn steentje bijdragen om Amusing op de kaart te houden voor Hengelo.

Jasper

Zingen doe ik graag. Sinds 1994 zing ik in de band Afslag Oele de leukste en gezelligste band van Twente e.o. We maken muziek uit de 60-er jaren. (www.afslagoele.nl) In het najaar van 2013 ben ik benaderd om me met de financiën van Amusing Hengelo bezig te houden. Dat doe ik graag! Als toeschouwer heb ik denk ik geen jaar gemist van het festival Amusing. Ik vind het een uitdaging om nu in de organisatie mijn steentje bij te dragen aan dit groots opgezette zangspektakel.

Kitty

Zingen, muziek én organiseren zijn een belangrijk deel van mijn leven. Ik zing bij twee bijzondere projectkoren Kanaljerood en Ikhwaya Yasempuma (betekent: Koor uit het Oosten). In 2006 ben ik als vrijwilliger begonnen bij het festival. Vanaf 2007 zit ik namens de Hengelose Korenkoepel in de Amusing-werkgroep en coördineer de 100!! festivalvrijwilligers. Namens Amusing Hengelo zit ik in de WAK-werkgroep die in Hengelo de week van de amateurkunst organiseert.

Anneke

Ik ben een echt Cultuurmens. Dat was ik tijdens mijn werk, maar zeker ook in de privésfeer. Ik zing al bijna mijn hele leven en in allerlei koren/groepen zoals o.a. de musicalgroep Amuse, Kanalje Rood, Lage Dames Hoge Heren, maar ook bij diverse projecten. Momenteel zing ik nog steeds bij Kanaljerood. Naast zingen speel ik saxofoon in een paar orkesten als Straatorkest Vonk, Armonia en AKO. Muziektheater is iets waar ikhelemaal voor kan gaan. Bij Amusing Hengelo ben ik in maart 2013 gevraagd om de A-Factor te begeleiden. Dat vind ik heel leuk, maar ook belangrijk. Voor iedereen, maar zeker ook voor kinderen, is zingen een van de uitingsvormen waar je eigenlijk altijd weer vrolijk van wordt. Je moet vroeg beginnen om kinderen daarvoor te interesseren. Zeker indeze digitale tijd, waar bijna geen plaats meer is voor actief met muziek bezig te zijn.
Ik hoop dan ook dat er steeds veel scholen meedoen aan de A-Factor.

Henriëtte

Mijn leven zou een stuk armer zijn als ik niet meer zou kunnen zingen en kunnen genieten van anderen die zingen. De afgelopen veertig jaar heb ik van barbershop tot pop gezongen bij diverse koren in den lande. Sinds de oprichting van POPenzo ben ik een enthousiaste mezzo in dit koor. Ik word helemaal blij van korenfestivals en –optredens en daarom zet ik me al jaren in als vrijwilligster bij Amusing Hengelo. Vanaf nu zal ik niet alleen op de festivaldag present zijn, maar het hele jaar door ook achter de schermen bezig, want ik versterk nu ook de organisatie van Amusing Hengelo.

Henk

Vanwege mijn brede interesse voor muziek ben ik al jaren toeschouwer bij Amusing. Ik speel of zing niet in een koor of band. Nadat ik in 2014 als vrijwilliger heb mee geholpen, ben ik in 2015 toegetreden tot de werkgroep van Amusing. Ik zal me voornamelijk bezig houden met de organisatie van de podia en techniek. Het is een geweldige uitdaging een bijdrage te leveren aan het organiseren van het grootste 1-daagse korenfestival in Nederland.